Zorgen voor een familielid

Z

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat mensen er niet voor kiezen om bijvoorbeeld hun ouders ‘weg te stoppen’ in een bejaardentehuis wanneer één van de ouders niet meer voor zichzelf kan zorgen. Nee, we kiezen er steeds vaker voor om als ‘mantelzorger’ op te treden. Toch blijkt dat hier meer energie en moeite aan te pas komt dan dat mensen in eerste instantie verwachten. In de maatschappij horen we vaak dat het verwachtingspatroon van mensen verschilt met de werkelijkheid. Mensen verwachten dat hetgeen wat je doet als mantelzorger is, zorgen dat uw ouder of familielid schoon gemaakt wordt, naar en uit bed gebracht/gehaald wordt, eten krijgt en dat u de boodschappen doet. 

Werkdagen 

Het werk en de dagen van een mantelzorger zijn te vergelijken met een werkdag van ieder ander. Het is niet voor niks dat er bejaardentehuizen bestaan waar mensen ook heel de dag aan het werk zijn. Wanneer mensen dienen als mantelzorger betekent het dat de persoon in kwestie waar ze voor werken zo zelfstandig beperkt is dat jij hier gedurende dag regelmatig aanwezig moet zijn om te helpen. De reden dat mensen liever werken als mantelzorger en er niet voor kiezen om hun ouder of familielid niet in een bejaardentehuis onder te brengen is omdat zij van mening zijn dat de desbetreffende persoon hier niet gelukkig zal worden.

Financieel 

Werken als mantelzorger is niet iets wat je geld oplevert, ze doen dit echt omdat ze het beste voor hebben met de persoon in kwestie. Ook kost het vaak meer geld dan dat het oplevert, dit omdat sommige mensen zelf minder uren kunnen maken bij hun eigen werk en dat ze nu ook de inkopen moeten doen voor de persoon waarvoor zij als mantelzorger dienen. Ook kunnen er benzine kosten bij komen kijken doordat de persoon niet in de buurt woont, wanneer dit het geval is bestaat er tegenwoordig ook een oplossing. Zo kan je ervoor kiezen om een mantelzorgunit aan te schaffen en deze bij uw thuis te plaatsen, zo woont uw ouder of familielid nog steeds ‘op zichzelf’ maar is diegene wel altijd in de buurt!